Fantastisch resultaat collecte 2020!

Dit verliep natuurlijk anders dan gebruikelijk en toch is er een mooie opbrengst gerealiseerd.

Een collecte organiseren in coronatijd vraagt betrokkenheid, creativiteit en doorzettingsvermogen van alle KWF-vrijwilligers. Waar het geld tellen normaal een gezellige sociale aangelegenheid is, was dit nu een moment dat zo kort mogelijk moest duren om risico’s op besmetting zo laag mogelijk te houden. Het was dit jaar improviseren en het maximaal benutten van onze mogelijkheden.

Er is dit jaar niet overal gecollecteerd, maar dankzij de niet aflatende inzet van onze vrijwilligers werd er gemiddeld een hogere opbrengst per wijk opgehaald. Die is dit jaar maar liefst €32.867,32! Een geweldig bedrag dat gelijk staat aan 75% van de opbrengst van 2019. 

De vrijwilligers kregen een groot compliment van Johan van den Elzen, bestuursvoorzitter van KWF Eindhoven: “Jullie hebben uitstekend werk verricht en daardoor heeft de opbrengst mijn verwachtingen overtroffen! Daar hoort een groot compliment bij voor jullie inzet en betrokkenheid. Ontzettend bedankt hiervoor!”