Gezocht: Wijkhoofden Eindhoven

Afgelopen jaar tijdens de collecteweek van KWF Kankerbestrijding heeft het team in Eindhoven voor het eerst sinds jaren de daling in collecteopbrengsten tot een halt kunnen roepen.

 

Om de totaal opbrengst dit jaar te evenaren (of misschien zelfs te verbeteren) is onze afdeling op zoek naar nieuwe wijkhoofden. Op deze manier kun je mensen samenbrengen en enthousiasmeren voor de collecteweek.

 

 
Wat houdt het zijn van wijkhoofd nu eigenlijk in?
Als wijkhoofd collecte stuur je de collectanten in een wijk aan. Onder jouw leiding gaan de vrijwilligers in de collecteweek in september goed geïnformeerd en optimaal gemotiveerd langs de deuren om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Jouw taken als wijkhoofd bestaan onder andere uit:
  • actief lid zijn van het collecteteam in Eindhoven
  • maken van de wijkindeling en zo nodig zorgen voor aanvullingen hierop
  • contact onderhouden met de collectanten en de collectecoördinator
  • werven en inzetten van nieuwe collectanten
  • tijdig bestellen en distribueren van de collectematerialen
  • zorgdragen voor de inning en telling van de collecte volgens het 4-ogenprincipe
  • na afloop van de jaarlijkse collecte bedanken van de collectanten
  • bijhouden van het collectantenbestand
  • controle uitvoeren op de voortgang van de collecte
  • deelnemen aan de jaarlijkse collecte van de KWF-afdeling Eindhoven

Ben, of ken jij iemand die KWF Kankerbestrijding Eindhoven wilt helpen? Mocht je interesse hebben, klik dan hier of stuur een mail aan vrijwilliger@kwfeindhoven.nl.

In de onderstaande video vertelt een wijkhoofd wat haar belangrijkste taken zijn als wijkhoofd en vooral wat het organiseren van de collecte zo leuk maakt.
Klik hier voor video
Wij verwelkomen u graag binnen ons team
Collecteteam KWF Eindhoven
cropped-kwf-eindhoven701.jpg